xs sm md lg

* * * VAN GRAS TOT GLAS OP EEN DUURZAME MANIER * * *

Als producent van één van ‘s werelds belangrijkste voedingsbronnen, zijn we ons zeer bewust van de waarde die onze zuivelproducten hebben en onze bijdrage aan de samenleving. Omdat we met onze producten miljoenen mensen op deze planeet bereiken, vinden we alleen het allerbeste goed genoeg.
Onze missie: Zo veel mogelijk mensen in de wereld voorzien van onze hoge kwaliteit Nederlandse melk, om zo ons steentje bij te dragen aan de wereld voedselvoorziening.

Hierbij nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijk door steeds verder te verduurzamen, met oog voor de samenleving, de koeien en de natuur. Vanuit deze drie pijlers vindt verdere verduurzaming van de productieketen plaats. Met behulp van een MVO-programma zorgen we dat duurzaam ondernemen hoog op de strategische agenda staat, bij ons en bij onze boeren. We betrekken onze klanten en partners hierbij, om verduurzaming in de gehele keten te realiseren.
 

~ SAMENLEVING ~

Onze boeren
Onze veehouders zijn vakmensen die trots zijn op hun onderneming. Met passie werken ze iedere dag voor de hoogste kwaliteit melk met de beste nutritionele waarden. Ze zorgen goed voor hun koeien en streven naar een zo klein mogelijk belasting van het milieu.

Om onze boeren daarbij een extra handje te helpen, hebben we een speciale spaarpot voor duurzaamheidsinitiatieven van boeren. Deze wordt gevuld door de verkoop van onze Globemilk Barista Milk: elk verkocht pak stopt 5 cent in deze spaarpot. Met dit budget worden initiatieven van onze boeren gestimuleerd door de meest duurzame initiatieven te belonen met een bijdrage van tot maar liefst 50% vanuit deze spaarpot! Consumenten die de Barista Melk kopen, dragen daarmee bij aan de verduurzaming van de zuivelketen. Hiernaast leest u hier meer over.

Globemilk
Globemilk is opgericht door een ondernemende familie melkveehouders, waardoor de connectie met onze boeren nog steeds erg nauw is. Samen zijn we verantwoordelijk voor een groot deel van de keten ‘van gras tot glas’. Een hoogwaardig consumentenproduct begint bij een duurzame keten. Dit is waar wij onze impact kunnen maken.

Consument
Consumenten vinden het steeds belangrijker om te weten dat hun eten van een eerlijke en duurzame bron komt. Dit vinden wij heel logisch en daarom maken wij de keten zo transparant mogelijk en dat heeft niet alleen voordelen voor de consument: zo krijgt de boer meer inzicht in zijn eigen bedrijfsvoering, borgen we onze kennis van de gehele keten en kunnen we consumenten laten zien waar onze Nederlandse melk vandaan komt. Transparantie is dus van groot belang om uiteindelijk meer terug te kunnen brengen bij de consumenten en onze boeren.
 

~ KOE ~

Dierwelzijn & Diergezondheid
Een gezonde koe zit goed in zijn vel, heeft een glanzende vacht, herkauwt vele uren, beweegt zich soepel door de kudde en geeft veel kilogrammen goede kwaliteit melk. Daarom is het belangrijk dat een gezonde koe ook topfit blijft. Hiervoor wordt niet alleen naar de koe gekeken, maar ook naar de belangrijkste omgevingsfactoren. Door huisvesting, voeding en water, en de melkroutines te optimaliseren kan voorkomen worden dat koeien ziek worden en medicijnen nodig hebben.

Om het welzijn en de gezondheid van de koeien zo hoog mogelijk te houden, kunnen onze boeren gebruik maken van een platform van Globemilk. Het doel is om dierwelzijn en diergezondheid structureel te blijven verbeteren.
 

~ NATUUR ~

Omdat we maar één planeet hebben, moeten we zuinig zijn op onze natuur. Daarom gaan wij voor zo dichtbij mogelijk. Doordat we alléén Nederlandse melk verwerken, besparen we veel brandstof en dus C02 uitstoot ten opzichte van (houdbare) melk die in het buitenland wordt verwerkt. Bovendien halen we onze grondstoffen zo veel mogelijk uit ons eigen land, om onze footprint tot een minimum te beperken.
Daarnaast stimuleren we een circulaire economie; dit is een systeem waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de mest van de koe opgevangen en weer gebruikt om de bodem vruchtbaar te maken zodat er weer heerlijk voedzaam en kruidenrijk gras voor de koe op kan groeien. Deze manier van werken bevorderd de biodiversiteit en zorgt dat de natuur in balans blijft. Een ander voorbeeld is onze waterzuiveringsinstallatie, die zorgt dat we water kunnen hergebruiken.

 

SPAARPOT VOOR DUURZAAMHEIDSPROJECTEN

Deze spaarpot maakt het mogelijk om samen met onze boeren écht impact te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld, zodat ook de volgende generatie(s) nog kunnen genieten van de beste melkproducten in een mooie wereld! Wij stimuleren onze boeren om actief te ontwikkelen op gebied van duurzaamheid.

Hoe werkt het?
Jaarlijks kunnen onze boeren projecten indienen bij onze duurzaamsheidscommissie. De jury bestaat uit drie leden: een duurzaamheidsspecialist, een veearts en onze eigenaar, zodat er een eerlijk en onafhankelijk oordeel wordt gegeven. Elk idee wordt door getoetst aan de hand van Globemilk’s drie pijlers van duurzaamheid. Het idee met de hoogste impact en haalbaarheid krijgt de meeste punten en wordt als winnaar uitgeroepen. Deze winnaar kan zijn project gaan uitvoeren en implementeren en daarbij rekenen op steun van de duurzaamheidsspaarpot van Globemilk. Tot 50% van de investering en totdat de spaarpot leeg is. Een jaar na realisatie van het project wordt de doelstelling opnieuw getoetst om te bekijken of deze daadwerkelijk is behaald.

Schema Spaarpot